FAUNA I FLORA

PO PIĄTE OPOWIEŚĆ

Każde zdjęcie niesie za sobą pewną historię..
ciekawą mniej lub bardziej..
inną od wszystkich pozostałych..

Dobrze jest odnaleźć swój morał.. każdej bajki..